Mái Tôn Vòm Sân

Mái tôn vòm sân là phần mái sử dụng tôn vòm úp mà không cần khung xương tạo thành mái che có kết cấu hình vòm đặc biệt đẹp mắt. Căn cứ vào kiểu uốn của tấm lợp mà người...