khối lượng riêng thép tấm ct3

SV388

0978 876 292