trọng lượng riêng cáp dự ứng lực 15.2 mm

SV388

0978 876 292